Posljednje aktivnosti

 • Održana obuka o prevenciji torture i diskriminacije zatvorenika za predstavnike institucije Ombudsmana

  12 april 2019

  CEDEM je 09. i 10. aprila održao dvodnevnu obuku za članove tima Ombudmana u oblasti prevencije torture i diskriminacije zatvorenika u Bijelom Polju. Obuku su pohađali 3 zamjenika/ce Ombudsmana i 9 samostalnih savjetnika/ca.

  Predavači na obuci su bile:

  - dr Ljiljana Jovanović, rukovoditeljka Centra za ljudska prava Pravnog fakulteta Univerziteta Crne Gore;
  - Prof. dr Vesna Ratković, članica GREVIO Savjeta Evrope i redovni professor na Pravnom fakultetu Univerziteta Mediteran.

  Ova aktivnost je realizovana u okviru projekta “Podrška efikasnom upravljanju mehanizmom krivičnih sankcija u Crnoj Gori” se finansira iz sredstava Ministarstva pravde – Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija.

  Opširnije
 • Održana edukativna sesija o alternativnim načinima rješavanja sporova

  29 mart 2019

  Juče smo organizovali edukativnu info sesiju o alternativnim načinima rješavanja sporova za studente/kinje novinarstva i novinare/ke štampanih i elektronskih medija, koja je imala za cilj informisanje predstavnika/ca medija o medijaciji (posredovanju), sa posebnim akcentom na porodične sporove (razvod braka i vršenje roditeljskog prava) i krivične sporove (između maloljetnog učinioca krivičnog djela i žrtve), kako bi isti kasnije u svom radu češće i u skladu sa Etičkim kodeksom izvještavali o medijaciji kao pravnom instumentu za mirno rješavanje sporova.

  Ova aktivnost se realizuje u okviru projekta “Podrška unapređenju efikasnosti i transparentnosti rada crnogorskog pravosuđa” koji se finansira iz sredstava Ministarstva pravde Crne Gore.

   

   

  Ognjen Marković, programski menadžer CEDEM-a je na samom početku edukativne sesije ukazao na potrebu ulaganja dodatnih napora u podsticanje upotrebe medijacije kao brzog, ekonomičnog i pravičnog načina ostvarivanja prava na pravnu zaštitu i pristup pravdi.

  U tom smislu, kako je kazao, CEDEM će tokom cijele godine sprovoditi edukativne kampanje o medijaciji među predstavnicima medija i pravosuđa u cijeloj Crnoj Gori, imajući u vidu da je jedan od ciljeva projekta "Podrška unapređenja efikasnosti i transparentnosti rada crnogorskog pravosuđa" upravo i jačanje direktne saradnje pravosudnih institucija sa predstavnicima medija.

  Predavači na edukativnoj info sesiji o alternativnim načinima rješavanja sporova su bile:
  🔹 Marina Lutovac, direktorica Centra za posredovanje Crne Gore i medijator, koja je govorila na temu "Posredovanje u Crnoj Gori - normativni i institucionalni okvir, praksa i problemi u primjeni"
  🔹 Slavica Stijović, sekretarka Osnovnog suda u Podgorici, koja je govorila na temu "Posredovanje - osnovna načela, postupak posredovanja i uloga posrednika"

   

  Opširnije
 • Saopštenje za javnost povodom slučaja Tomkić

  29 mart 2019

   

   Logo CEDEM cg

   

  SAOPŠTENJE ZA JAVNOST POVODOM PONOVNOG NAPADA NA IGORA TOMKIĆA

  Povodom fizičkog nasilja i šovinističkih poruka usmjerenih protiv građanina Berana, Igora Tomkića i njegove porodice, kao i spaljivanja njihove imovine, želimo da izrazimo ogorčenje i revolt zbog činjenice da je tako nešto moguće u Crnoj Gori. Neshvatljivo je da na djelu kriminalni teror koji porodicu Tomkić, da bi sačuvali bezbjednost i dostojanstvo, dovodi u razumljivo iskušenje da se iseli iz Berana. Pritom, sve vrijeme od kada je Tomkić izložen nasilju, imamo neadekvatnu reakciju državnih vlasti, a samo izraze žaljenja od strane opštinske uprave.

  Ukoliko ovaj slučaj ne dobije adekvatan policijski i pravosudni epilog, uključujući efikasno i zakonito kažnjavanje vinovnika besprimjernog nasilja, možemo samo konstatovati da je vladavina zakona u Crnoj Gori postala zaista upitna. S druge strane, Uprava Policije, kada je već dopustila eskalaciju nasilja, dužna je dokazati da je u stanju da garantuje slobodu i bezbjednost svakog građanina Crne Gore ili u suprotnom možemo postaviti pitanje svrsishodnosti njenog djelovanja u ovom obliku. Istovremeno, za nas je krajnje zabrinjavajuće to što su nadležni organi i lokalna javnost demonstrirali očiglednu nemoć da se suprostave nekolicini nasilnika i zaštite sugrađanina, uprkos njegovim višemjesečnim upozorenjima i vapajima za pomoć. Međutim, danas je već jasno da odgovornost za zaštitu Tomkića treba da preuzme i cjelokupno crnogorsko društvo, a prije svega Ombudsman, nevladine organizacije za ljudska prava i mediji.

  CEDEM nepokolebljivo vjeruje u otvoreno, antifašističko i slobodno društvo, baš kao i u pravednu državu u kojoj će se bez izuzetka garantovati sigurnost i dostojanstvo svim njenim građanima. Oko ovih vrijednosti ne može biti kompromisa niti je prihvatljivo da bilo koji nivo vlasti svojim nečinjenjem ili svojom neefikasnošću doprinosi stanju nasilja i šovinizma i prilikama u kojima će porodica Tomkić strahovati za svoje živote i imovinu.

  Opširnije
 • Objavljeni rezultati istraživanja “Položaj lica sa invaliditetom u Crnoj Gori: identifikacija praksi i obrazaca diskiminacije”

  26 mart 2019

  CEDEM je, u saradnji sa projektnim partnerom “Centar za antidiskiminaciju - EKVISTA" u okviru projekta “Osnaživanje stručnih kapaciteta za borbu protiv diskriminacije lica sa invaliditetom” koji je podržan od strane Ministarstva za ljudska i manjinska prava, objavio rezultate istraživanja “Položaj lica sa invaliditetom u Crnoj Gori: identifikacija praksi i obrazaca diskiminacije”,

  Učesnici u grupnom intervjuu (koji je korišćen kao metod istraživanja, sa po 8-13 učesnika) bili su relevantni predstavnici institucija, koji su na različite načine uključeni u oblast inkluzije i zaštite od diskriminacije lica sa invaliditetom, nevladinih organizacija, kao i lica sa invaliditetom - kao pojedinci.

  Teme koje su formulisane i kojima se grupni intervju rukovodio su:
  • opšti problemi lica sa invaliditetom u Crnoj Gori;
  • pojavni oblici, frekventnost i iskustva vezana za problem diskriminacije lica sa invaliditetom;
  • odnos i prakse nadležnih institucija, kada je riječ o borbi protiv diskriminacije lica sa invaliditetom.

  Rezultate istraživanja možete preuzeti ovdje.

  Opširnije
 • 1
 • 2
 • 3