03 Mar

Razlika između organske i zdrave hrane

Organska hrana

Organska hrana je hrana gajena bez hemijskih pesticida i vještačkih đubriva. Nije tretirana konzervansima, radijacijom, hormonima, antibioticima ili sintetičkim aditivima i ne uzgaja se od genetski modifikovanog sjemena. To je hrana koja se gaji u zemljištu punom mikroorganizama koji pretvaraju ostatke biljnog života u minerale, vitamine i druge hranjive materije i time hrane biljno korijenje, ondosno na kraju i nas same.

Sertifikati za organsku hranu izdaju se od sertifikacionih tijela i to nazivamo sertifikatima treće strane. Organski proizvođači sa kojima sarađuje Moja hrana su u sistemu kontrole od strane Monteogranica, akreditovanog crnogorskog sertifikacionog tijela za organsku proizvodnju.

Zdrava hrana 

Zdrava hrana je termin koji se koristi za namirnice za koje se, na neki način, vjeruje da su zdravije za jelo od široko prihaćenih vrsta hrane koje su nam dostupnije u prodaji. Tako se, npr pahuljice od žitarica, integralna brašna, ili sušeno voće smatraju zdravom hranom ne pitajući se jesu li to namirnice uzgajane na organski hačin. Međutim, zdrava hrana je termin iza kojeg ne stoje strogo definisana pravila.