20 Jan

Lista proizvoda

Primijetili ste da je ove sedmice naša lista proizvoda bila nešto kraća nego obično. Usled vremenskih nepogoda, mraza i niskih temperatura nekih proizvoda nije bilo. Kada proizvoda kod naših provjerenih proizvođača nema mi ih ne možemo nabaviti iz drugih kanala. 

U Mojoj Hrani vodilja je zdravlje. Zdravi proizvodi su kvalitetni, u domove unose mirise i ukuse koje smo poslednjih decenija, usled masovne proizvodnje, zaboravili. Kada nas vrijeme spriječi i ono najukusnije u Crnoj Gori nije moguće nabaviti, mi se sami ograničimo na konzumaciju, kao i na distribuciju samo onih proizvoda koje imamo. Žao nam je što je ponuda nekada uža nego obično, ali mi pristajemo da jedemo samo ono što je provjereno i što je sigurno zdravo, isto želimo i za naše klijente. 

Nadamo se da će ljepše vrijeme ubrzo doći i ogrijati prinose na crnogorskim poljima, ubrzo zatim će se i naša ponuda proširiti.  

Nadamo se da i Vi uvijek jedete samo zdravo i da ćete nastaviti da nas pratite, uprkos nepogodama sa kojima se susrijećemo.